Call to action

CTA (Call to action) är en uppmaning till besökaren på en webbplats att agera på ett specifikt sätt. Det kan vara allt från att skiva upp sig på ett nyhetsbrev till att köpa en produkt eller be om offert. Genom att aktivt jobba med CTA kan konverteringsgraden öka kraftigt.

Ett CTA-element på en webbplats kan exempelvis vara en länk, en knapp, en bild eller banner. Det dessa element har gemensamt är att de fångar besökarens uppmärksamhet och uppmanar till en viss aktivitet (call to action). Det kan exempelvis hjälpa kunden att:

  • Gå vidare i köpprocessen

Med knappar som ”Lägg i varukorg” alternativt ”Till betalning” blir det tydligt för besökaren vad nästa steg är i köpprocessen. Allt för många kunder genomför inte sitt köp just på grund av otydlig information om hur de ska gå vidare.

Är det ett quiz som ska göras eller enkät som ska fyllas i kan det nämnas att det sker i tre enkla steg och att du ska ”Börja här”.

  • Guida vidare till information

CTA kan även användas för att guida besökarna på en webbplats till vissa specifika artiklar. Det kan vara ett politiskt parti som vill lyfta fram sitt budskap inom ett område extra mycket inför ett val likväl som att en matbutik vill guida besökarna till sidan om deras kampanjer.  Här har CTA inte en säljande funktion utan guidande.

Detsamma gäller om en SEO- eller webbyrå vill guida in trafik till en sida om affiliatemarketing, dvs. det arbete som sker för att skapa inkomstbringande onlineverksamhet.

  • Bokning eller offert

Inom tjänsteföretag är troligtvis det vanligaste målet med en CTA att få kunden att ta kontakt eller be om offert. Detta via exempelvis mail, telefonnummer eller chatfunktion. Kunden ska få tillräcklig information på hemsidan men även mycket lätt kunna ta första steget i köpprocessen.

cta köpa hemsida

Varför är det viktigt?

Väldigt många personer som kommer in på en webbplats och inte tar ett aktivt beslut inom några sekunder kommer lämna webbplatsen och söka information någon annanstans. Det måste alltså finnas element som skapar intresse men även ”för dem vidare” mot ett mål.

På ett par sekunder ska besökaren på en städfirmas webbplats hitta kontaktuppgifterna och via ett par tydliga steg ska abonnemanget vara tecknat till mobilen. Det handlar däremot inte om att övertyga utan att guida och underlätta.

Ökad konvertering – Ett exempel

Ett lokalt städföretag har 500 besökare per dag på sin hemsida och i genomsnitt 50 av dessa skickar en offertförfrågan (10 %). Genom analys över vilka sidor som främst är besökta och använda tydlig CTA väljer istället 75st (15 %) att skicka in en offert. Samtidigt förbättras SEO-arbetet så att 20 % fler kommer in på webbplatsen. Nu är det 600 besökare per dag och 90 offerter ges per dag, istället för 50. En ökning med över 90 % bara genom förbättring av konvertering och SEO på ett tiotals procent.

CTA är alltså en viktig faktor i att öka konverteringen. Genom att förbättra CTA och kombinera med annan digital marknadsföring kan därmed försäljningen öka kraftigt.

CTA – Från Googles sökresultat till att kunden agerat

CTA nämns ofta i samband med hur företag ska få besökarna på en webbplats att agera på ett önskvärt sätt. Detta genom exempelvis att skriva upp sig för ett nyhetsbrev eller genomföra ett köp. Men köpprocessen börjar ofta redan innan personen kommit in på webbplatsen – via en sökning på Google. Även här finns alltså fördel att arbeta med CTA.

I både title och metabeskrivning finns möjlighet att använda ord/fraser som uppmanar den som googlat att välja just den sökträffen, av de tio som visas. Det kan ske genom att lyfta fram fördelar med produkten men även fraktalternativ eller övriga kringtjänster.

I metabeskrivningen går det även att lägga in vissa iconer som, tillsammans med text, skapar en slags CTA.

Det allra bästa är därmed att kunden lockas av något i title eller metabeskrivning, klickar sig in på webbplatsen och möter samma fördelar/erbjudanden där. Det är alltså viktigt att det som lovas även kan uppfyllas och att kunden också uppfattar det så.