Vad betyder differentiering?

Differentiering innebär att ett företag aktivt arbetar med att vara unik i förhållande till dess konkurrenter. Det kan exempelvis vara i produkt, service eller image. Det finns flera affärsmässiga fördelar med att jobba med tydlig differentiering.

Vad gör att kunden väljer att handla från din E-handel, köper dina städtjänster eller prioriterar dina produkter? Vad är det ni är bättre på än era konkurrenter? Till stor del handlar det om att vara unik på en eller flera punkter. Det är vad differentiering handlar om.

Vad skiljer ditt företag mot dina konkurrenter?

  • Produkt

Produkten kan ha bättre kvalité eller fler funktioner än hos konkurrenterna. Här kan Sandvik nämnas som världsledande inom stålproduktion i högsta möjliga kvalité. Trots att dess konkurrenter kan leverera betydligt billigare borrar väljer kunderna Sandvik på grund av kvalitén.

  • Service

Vilken service erbjuds av företaget? De flesta pizzerior har utkörning – men vem kan lova utkörning inom 45 minuter eller även leverans av godis till kvällens film?

  • Personal

Personal (humankapital) kan vara en differentiering när det exempelvis gäller kompetens. Kunderna väljer att köpa produkter/tjänster av företaget för att de kan få hjälp av mycket kompetenta personer inom det området. Här kan exempelvis IT-branschen nämnas där spetskompetens ofta innebär en stark konkurrensfördel.

  • Image

Hur kunderna ser på företaget, dess image, resulterar även i konkurrensfördel. En image som både kan byggas upp av en bra produkt, god service och god kompetens men även marknadsföring som skapar den image som efterfrågas. Är det ord som billigt, snabbt, dyrt, exklusivt eller service som kunderna ska förknippa med företaget? Vilken image önskas?

De fördelar som företaget har brukar kallas för positions-fördelar då de ger företaget en fördelaktig position på sin marknad.

Fördelar med differentiering

  • Återkommande kunder

En självklar fördel med differentiering är att kunderna väljer ditt företag före dina konkurrenter. Detta utifrån att dina produkter kan ge ett värde som inte ges hos andra. Av samma anledning går det att räkna med en större återkommande andel kunder än om exakt samma produkt/tjänst erbjuds som hos många andra.

  • Enklare att ta betalt

Att konkurrera med enbart pris som konkurrensfördel är sällan lönsamt. Det kommer innebära pressade marginaler samtidigt som kunden extremt lätt kan välja annan butik så fort som bättre pris erbjuds.

Att konkurrera med kompetens, unik produkt eller service innebär därmed att marginalerna kan hållas uppe och att det blir svårare för kunden att jämföra pris i förhållande till produkt/tjänst.

Från bloggen

seo verktyg

SEO verktyg (Topplista)

6 bästa SEO vertygen Vilka är de bästa SEO verktygen? Det ska vi reda ut i detta inlägg. Det finns nog ingen bransch där det

Read More »