Google indexering

Indexering innebär att en webbsida blir registrerad av Google vilket är förutsättningen för att den ska synas via organiskt sök. Enklaste sättet att påskynda indexering är att använda Google Search Console.

Så indexerar Google

För att kunna registrera, sortera och rangordna alla webbplatser på internet använder Google så kallade sökspindlar. Dessa arbetar systematiskt genom internet och läser av innehållet på de olika sidorna.

 1. Tidigare indexerade sidor samt registrerade

Först söker spindlarna igenom webbplatser som redan tidigare är indexerade. Detta utöver de webbplatser som registrerats in till Google via Search Console.

 1. Följer länkar

Därefter följer spindlarna länkarna från dessa webbplatser till nya webbplatser och indexerar dessa och så vidare. På detta sätt indexeras större delen av internet.

 1. Läser av rankingfaktorer

Det är när dessa spindlar besöker en webbplats som en rad olika rankingfaktorer noteras, vilket alltså påverkar dess placering i sökresultatet. En av faktorerna som avgör hur fort en ändring på en webbplats kan påverka dess SEO är alltså hur lång tid det tar innan Google har genomfört en ny indexering av sidan.

 

Kontrollera indexering

Om du är osäker på att sidan är indexerad kan kontroll ske genom att skriva site+sidans namn i sökfältet på Google.

För att kontrollera JsDigital.se skulle alltså sökning ske på ”site: jsdigital.se”. Därefter presenteras alla de sidor på webbplatsen som är indexerade av Google.

Det är även möjligt att kontrollera en enskild undersida genom att istället ange adressen till den undersidan efter ”site:”, exempelvis site: https://jsdigital.se/kontakt/

Varför är den inte indexerad?

 • Tekniska inställningar

Det finns ett flertal tekniska inställningar som kan hindra Google från att läsa av innehållet på en sida. Om någon indexering inte sker är detta vad som först behöver kontrolleras. Enklast sker det genom att gå till den sida som inte är indexerad och klicka med höger musknapp samt välja ”Inspektera”. Källkoden kommer nu att visas varpå ”nofollow” och ”noindex” kan sökas upp. Det är två av de vanligare tekniska felen vid detta problem.

Felaktigheter i Robot.txt behöver också kontrolleras. Skriv in domänadress samt /robots.txt i webbläsaren. För denna sida skulle det innebära https://jsdigital.se/robots.txt

Som visas har sidan wp-admin angetts som disallow dvs. att den inte ska indexeras.

 

indexering hemsida
 • Bad side

If there are several pages with the same content on the website (usually in E-commerce), Google can choose to index only one of these. That a page is not indexed due to really bad content, however, is very unusual. If there is a suspicion that this is the problem, the Search Console should also be checked as Google can send out messages this way in case a page is hacked or penalized .

It can also be due to very poor link, menu and page structure . If the structure is too difficult, it can be difficult for the spiders to read the entire website. This can be a problem in the event that parts of the website are indexed but not all pages.

Another alternative is that the page has no, or very few, links to it. Thus, Google may consider that, for the time being, it is not relevant to search by. Occasionally the problem is due to the page having too many spam links. This can be detected by link analysis and often by warning in Search Consoloe.

 • Very new

After a brand new website is launched, it may take longer for all pages to be indexed. One way to speed up indexing is to register it in the Search Console or get a link to the page from a page that is already indexed.

Avoid indexing – How and why?

The most common is that indexing is desired. But there are times when individual pages on the site want to be excluded from indexing.

WordPress

In WordPress, the setting is made so that Google does not index the page under “Settings”. At the bottom of the page is “Visibility in the search engines” and by clicking in the box it is stated that the page should not be indexed. However, there is no guarantee that Google will not index it.

indexering wordpress

Noindex / Nofollow

Noindex is used to indicate to Google that a page should not be indexed and nofollow that the links should not be registered. This too is thus a way of trying to keep the “spiders” away.

Robot TXT

In Robot.txt, meta tags can be used to indicate, for example, that a page should not be indexed by Google. Like settings in WP, however, this is no guarantee that the page will not be indexed.

Password / Verification

The only way to ensure that the page is not indexed is by verifying before the website can be visited. It can be, for example, a password or a Captcha. Google's spiders cannot bypass these verifications.

Register and index via Search Console

The easiest way to get a quick indexing is to register it through the Google Search Console. This can be done by uploading an XLM Sitemap or by manually enabling indexing.

Enter XLM Sitemap

In order to submit an XLM Sitemap, this must be available on the website. There are several SEO plugins that can be used and the address of the sitemap will be   https://jsdigital.se/ sitemap.xml . Registration via Search Console takes place as follows:

 • Select domain
 • Select Sitemaps in the left menu
 • Enter Sitemap in the “Add New Sitemap” box

Ask Google for indexing

The second option is to ask Google to index a specific page. This is done as follows:

 • Select domain
 • Click on “Review URL” in the left menu
 • Enter the entire URL of the address to be indexed – Press Enter
 • Click on “Request indexing”
 • What is happening now is that the page is being queued to be indexed by Google. The placement can not be affected and it is also not possible to see which place in the queue the website has.

According to Google, the requested indexing can take place “anywhere from a few days to a few weeks”.

If you have a page that has several hundred pages, the process can be followed via ” Report on indexing status “. For fewer pages, Google instead recommends a Site Search.

Do you need help with indexing?