Google indexering

Indexering innebär att en webbsida blir registrerad av Google vilket är förutsättningen för att den ska synas via organiskt sök. Enklaste sättet att påskynda indexering är att använda Google Search Console.

Så indexerar Google

För att kunna registrera, sortera och rangordna alla webbplatser på internet använder Google så kallade sökspindlar. Dessa arbetar systematiskt genom internet och läser av innehållet på de olika sidorna.

 1. Tidigare indexerade sidor samt registrerade

Först söker spindlarna igenom webbplatser som redan tidigare är indexerade. Detta utöver de webbplatser som registrerats in till Google via Search Console.

 1. Följer länkar

Därefter följer spindlarna länkarna från dessa webbplatser till nya webbplatser och indexerar dessa och så vidare. På detta sätt indexeras större delen av internet.

 1. Läser av rankingfaktorer

Det är när dessa spindlar besöker en webbplats som en rad olika rankingfaktorer noteras, vilket alltså påverkar dess placering i sökresultatet. En av faktorerna som avgör hur fort en ändring på en webbplats kan påverka dess SEO är alltså hur lång tid det tar innan Google har genomfört en ny indexering av sidan.

 

Kontrollera indexering

Om du är osäker på att sidan är indexerad kan kontroll ske genom att skriva site+sidans namn i sökfältet på Google.

För att kontrollera JsDigital.se skulle alltså sökning ske på ”site: jsdigital.se”. Därefter presenteras alla de sidor på webbplatsen som är indexerade av Google.

Det är även möjligt att kontrollera en enskild undersida genom att istället ange adressen till den undersidan efter ”site:”, exempelvis site: https://jsdigital.se/kontakt/

Varför är den inte indexerad?

 • Tekniska inställningar

Det finns ett flertal tekniska inställningar som kan hindra Google från att läsa av innehållet på en sida. Om någon indexering inte sker är detta vad som först behöver kontrolleras. Enklast sker det genom att gå till den sida som inte är indexerad och klicka med höger musknapp samt välja ”Inspektera”. Källkoden kommer nu att visas varpå ”nofollow” och ”noindex” kan sökas upp. Det är två av de vanligare tekniska felen vid detta problem.

Felaktigheter i Robot.txt behöver också kontrolleras. Skriv in domänadress samt /robots.txt i webbläsaren. För denna sida skulle det innebära https://jsdigital.se/robots.txt

Som visas har sidan wp-admin angetts som disallow dvs. att den inte ska indexeras.

 

indexering hemsida
 • Dålig sida

Finns det flera sidor med samma innehåll på webbplatsen (vanligt inom E-handel) kan Google välja att enbart indexera en av dessa. Att en sida inte indexeras på grund av riktigt dåligt innehåll är däremot mycket ovanligt. Om misstanke finns att detta är problemet bör även Search Console kontrolleras då Google kan skicka ut meddelande denna väg i det fall en sida är hackad eller straffad.

Det kan även bero på mycket dålig länk-, meny- och sidstruktur. Vid för svår struktur kan det bli svårt för spindlarna att läsa av hela webbplatsen. Det kan därmed vara ett problem i det fall som delar av webbplatsen blir indexerad men inte samtliga sidor.

Ytterligare ett alternativ är att sidan har ingen, eller ytterst få, länkar till sig. Därmed kan Google anse att den, än så länge, inte är aktuell att sökas av. Enstaka tillfällen beror problemet på att sidan har för många spamlänkar. Detta kan upptäckas genom länkanalys och ofta genom varning i Search Consoloe.

 • Väldigt ny

Efter att en helt ny webbplats lanserats kan det ta längre tid innan samtliga sidor indexerats. Ett sätt att påskynda indexering är att registrera den i Search Console alternativt få en länk till sidan från en sida som redan är indexerad.

Undvik indexering – Hur och varför?

Det vanligaste är att indexering önskas. Men det finns tillfällen då enstaka sidor på webbplatsen önskas ställas utanför indexering.

WordPress

I WordPress sker inställningen för att Google inte ska indexera sidan under ”Inställningar”. Långt ner på sidan finns ”Synlighet i sökmotorerna” och genom att klicka i rutan anges att sidan inte ska indexeras. Det är däremot inte någon garanti för att Google inte kommer att indexera den.

indexering wordpress

Noindex / Nofollow

Noindex används för att ange till Google att en sida inte ska indexeras och nofollow att länkarna inte ska registreras. Även detta är därmed ett sätt att försöka hålla ”spindlarna” borta.

Robot TXT

I Robot.txt kan metataggar användas för att exempelvis ange att en sida inte ska indexeras av Google. I likhet med inställningar i WP är detta däremot ingen garanti för att sidan inte ska indexeras.

Lösenord / Verifiering

Enda sättet att säkerställa sig att sidan inte blir indexerad är genom att någon verifiering sker innan hemsidan kan besökas. Det kan exempelvis vara ett lösenord eller en Captcha. Dessa verifieringar kan inte Googles spindlar gå förbi.

Registrera och indexera via Search Console

Det enklaste sättet att få en snabb indexering är att registrera den via Google Search Console. Det kan ske genom att en XLM-sidkarta laddas upp eller genom att manuellt aktivera indexering.

Ange XLM-sidkarta

För att kunna skicka in en XLM-sidkarta krävs att detta finns på webbplatsen. Det finns ett flertal SEO-plugin som kan användas och adressen till sidkartan blir  https://jsdigital.se/sitemap.xml. Registrering via Search Console sker enligt följande:

 • Välj domän
 • Välj Webbplatskartor i vänster meny
 • Ange webbplatskarta i rutan ”Lägg till ny webbplatskarta”

Be Google om indexering

Det andra alternativet är att be Google att indexera en specifik sida. Det sker enligt följande:

 • Välj domän
 • Klicka på ”Granskning av webbadress” i vänster meny
 • Ange hela URL till den adress som ska indexeras – Tryck Enter
 • Klicka på ”Begär indexering”
 • Det som nu sker är att sidan läggs på kö för att indexeras hos Google. Placeringen kan inte påverkas och det går inte heller att se vilken plats i kön som webbplatsen har.

Enligt Google kan begärd indexering ske ”allt från några dagar till några veckor”.

Har du en sida som har flera hundra sidor kan förloppet följas via ”Rapport om indexeringsstatus”. Vid färre sidor rekommenderar Google istället att en Site-sökning ska ske.

Behöver du hjälp med indexering?