HTTP (hyper transfer protocol)

Http (Hyper Transfer Protocol) är ett protokoll som används för att webbläsare och servrar ska kunna interagera. Det infördes 1991 och är idag en internationell standard som används för nästan all trafik som sker via webben.

I början av en webbadress anges vilket protokoll som används för att kommunikation ska fungera mellan webbläsaren och webbplatsen. På denna webbplats gäller https://jsdigital.se/ vilket visar att det är ”http” med ett säkerhetscertifikat kopplat på protokollet.

Så fungerar det

  1. Webbadress anges

I webbläsaren anger du den webbadress du vill besöka. Det kan exempelvis vara Aftonbladet.se.

  1. Webbläsaren skickar förfrågan

Webbläsaren skickar i detta fall en förfrågan, via http-protokollet, till en server.

  1. Servern bearbetar förfrågan

Servern tar emot och bearbetar förfrågan samt skickar ett svar. Är det en korrekt, och tillgänglig, webbadress kommer webbläsaren att få läsa informationen som finns på webbplatsen. Finns det inte någon information tillgänglig kan felkoder anges.

GET, HEAD osv.

Det finns ett flertal olika slags förfrågningar som http kan hantera. De två vanligaste är GET och HEAD. GET innebär att innehåll önskas hämtas så som en HTML-sida, video eller bild. HEAD innebär att mer information om den sidan ges utan att den hämtas hem.

Ett öppet protokoll som överför information

Http är därmed verktyget som krävs för att koppla samman en webbläsare, via internet eller ett intranät, till en server. Kan lite förenklat jämföras med en ”springpojke” som tar sig från din dator till den serverhall (runt om i världen) där informationen finns lagrad som efterfrågas.

Ett problem med denna kommunikation är däremot att den är öppen. Det är möjligt att, med rätt kunskap, se vilken information som ”springpojken” har med sig. Det är en av orsakerna till att Https kraftigt rekommenderas. Detta inte minst för E-handlare och andra webbplatser där besökaren förväntas uppge känslig information.