url – var är det? (Uniform Resource Locator)

URL

URL, eller url adress, är en webbadress som pekar mot en specifik webbplats. Det är adressen som anges i webbläsaren för att nå en målsida, en bild eller ett ljudklipp.

Vad är en url?

URL står för Uniform Resource Locator och består av följande delar:

Http/https: Anger att det är http alternativt https som används som protokoll vid överföring av information.

www: Anger att informationen finns på Word Wide Web och inte på exempelvis ett internt nätverk.

Domännamn: Namnet på den webbplats som önskas nås. (Här fattade jag inte men anar att det ska stå något i stil med  domännamnet som är en förenkling av server-datorns IP-adress. 

Parametrar: Det kan även finnas parametrar som exempelvis påverkar vilken del av målsidan som ska visas. Det kan vara ”Mindomän.se/minartikel/#platsen. Genom att klicka på den URl-adressen kommer texten ”Minartikel” besökas på domänen ”Mindomän”. Dessutom kommer automatiskt scrollning ske till den plats där #platsen anges i html-koden.

 

Vad kan URL bestå av?

Främst förknippas URL med adresser till webbplatser. Men även bilder och ljudfiler får unika URL-adresser.

 

Vad är bra URL utifrån SEO?

Anger tydlighet

URL-adressen ger tydlighet både mot Google och besökarna. Det blir lättare att navigera och dessutom ökar en tydlig URL antalet personer som klickar på företaget i Googles sökresultat.

”URLs that contain a keyword have a 45 % higher click through rate compared to URLs that don´t contain a keyword” / Backlink.io

 

Byggas kategoriskt

URL-strukturen på en webbplats bör vara så strukturerad och kategoriserad som möjligt. Det är därför viktigt att se över vilka produkter/tjänster som ska erbjudas och bygga upp en URL-struktur utifrån detta i förväg.

En butik som säljer strumpor skulle därmed kunna ha följande struktur.

Strumpbutiken.se/raggsockor/ullsockor/produktnamn

Att bygga en tydlig struktur är relativt enkelt om butiken har en smal inriktning på vad som erbjuds. Det blir däremot betydligt mer komplicerat på större webbplatser som både har flera produktkategorier, guider och artiklar.

Bör hållas kort

För att skapa tydlighet bör en URL hållas så kort som möjligt – utan att förstöra uppbyggnaden av kategorier och struktur kring dessa. Det är även vad som anges tidigast som Google premierar mest. En onödigt lång URL är följande:

Trädgårdsbutiken.se/Produkter/Trädgård/Uteplats/Utemöbler/Stol/Produkt

Även om det är en tydlig trädstruktur så blir det för långt ner i strukturen som produkterna och kategorierna hamnar.

FAQ

När jag skriver in en URL kommer jag till en annan, varför?

De som äger webbplatsen kan lagt en 301-redirect vilket innebär att all trafik omdirigeras till en annan adress. Det är exempelvis vanligt att 301 används från mindoman.se till mindomän.se eller tvärtom.

Måste hela URL-adressen anges?

Nej, det räcker med att skriva ”dindomän.se” i webbläsaren då både http och www läggs till automatiskt. En korrekt URL-adress ska däremot innehålla alla dessa tillägg.

Varför blir det konstiga tecken vid Å, Ä eller Ö?

Det går att använda Å, Ä och Ö i en URL men detta kommer konverteras till Punycode innan informationen sänds. Detta eftersom htlm är ett internationellt protokoll som inte hanterar dessa bokstäver. Exempelvis så blir Trollflöjt följande – xn--trollfljt-67a.

Vad är dynamsik URL?

En dynamsik URL ändras beroende på vilken information som hämtas. Detta är vanligt på webbplatser med personlig inloggning så som en bank.

Vad är canonical URL?

Om det på webbplatsen finns flera sidor med liknande innehåll kan canonical URL användas för att inte skapa en intern konkurrens. Det är visserligen två olika sidor men genom att ange cononical URL till Google anges att enbart en av dessa ska indexeras. Detta används framförallt inom E-handel där samma produkt kan finnas inom flera olika kategorier och därmed skapa flera unika URL-adresser.