Vad är content marketing?

Content marketing innebär att marknadsföring sker med värdeskapande innehåll. Grunden i all
content marketing är att ge kunden fortlöpande och attraktiv information definierad efter målgrupp
och via rätt kanal.

Vilket bemötande vill du av säljaren när en bil, en dator eller outfit till balen ska köpas in? Vill du
möta en person som ”säljer” på dig produkter eller en som frågar efter ditt behov, dina önskemål och
guidar rätt utifrån det?

Dagens säljare har en tydlig guidande roll där kompetens, sättet att framföra budskapet och hjälp till
egna beslut väger tungt. Dessutom har du sannolikt redan googlat för att läsa på om specifikationer,
tester och guider för att skapa dig en egen bild innan köpet.

På samma sätt fungerar content marketing oavsett om det sker via tidning, online eller
informationsbroschyrer. Innehållet skapar trovärdighet, presenteras pedagogiskt och ger kunden
hjälp till att välja rätt vara, vid rätt tillfälle.

Skapa innehåll som hjälper, guidar och ger värde

VEPA – Innehållsbaserad marknadsföring

Joe Pulizzis, som anses vara grundaren till begreppet content marketing, lyfter upp fyra punkter som
karaktäriserar denna marknadsföringsväg.

Värdeskapande

Innehållet ger värde till mottagaren. Det betyder att innehållet behöver anpassas efter kundgrupp
och vad kunderna efterfrågar. Allt för många företag lägger fokus på vilket budskap de vill förmedla
men content marketing istället handlar om att lägga fokus på vad kunden vill ha och därmed sätter
värde vid.
Beroende på bransch och företag kan värde vara helt olika saker. Det kan exempelvis vara
inspirerande inredningsprojekt, intervjuer med aktiemäklare likväl som guider som visar hur glaset
byts på en iPhone.

Egna egendom

Content marketing innebär att innehållet skapas för de egna plattformarna. Därmed ägs innehållet
och kan ändras vid behov samtidigt som det tydligare förknippas med företaget och dess
verksamhet.
Detta utesluter däremot inte att materialet sprids via social media eller andra kanaler. Men det ska
då ske med länkar och hänvisningar till ursprungskällan.

Pågående

Content marketing är ett långsiktigt och löpande arbete. Artiklar, nyheter och guider publiceras
regelbundet för att därmed alltid vara en självklar väg till kunskap hos kunderna.

Affärsnytta

På lång sikt förväntas innehållet ge affärsnytta för det företag som producerar och publicerar det.
Det kan exempelvis innebära starkare varumärke, fler besökare till webbplatsen eller merförsäljning.
Här är det viktigt att vara medveten om vilken affärsnytta som önskas med det producerade
materialet för att därmed kunna lättare kunna mäta dess effekt.

Att skapa och dela innehåll utan strategi är inte content marketing

Jobba med content marketing

Bli expert på området
En av de främsta orsakerna till att jobba med content marketing är att stärka varumärket och bli expert i kundens ögon. På så vis skapas en stark konkurrensfördel och mer lojala kunder.

Ett exempel på detta är hur Kjell & Company har arbetet med innehållet på sin sida samt hur försäljning sker i
fysiska butiker.

I deras kunskapsbank finns texter och TV-inslag med rubriker som exempelvis:
 Välj rätt Powerbank
 Dela student med släkt och vänner (vid coronapandemin)
 Automatisera ditt hem
 Ha full koll på värmen med Tado

Som visas ovan finns både smala och konkreta guider och bredare tips och inspiration. Självklart har
företaget även de produkter som nämns i texterna.
Företaget finns tillgänglig med svaren när kunderna har frågorna. Detta istället för annan
marknadsföring som ofta ”tränger sig på” med information som inte ens har efterfrågats.

”Marknadsföring på mottagarens villkor”

Skapa delbart material
Informativa guider och inspirerande artiklar delas lätt i social media och får även mer länkar än annat
material. Det är lätt att dela och få interaktioner på.

Skapar mer trafik
Väldigt många köpbeslut tas efter att kunden hämtat information på internet. Detta inte minst inom
kapitalvaror och produkter med högre prisbild. Sökningar sker på Google med frågor som:

”Hur stor cykel ska ett barn ha?”

”Lövblås bäst i test”

”Vad kostar det att ha bil?”

”När kan äppelträd beskäras”


Här söks information som sedan eventuellt ligger till beslut till inköp. Genom att skapa guider som
besvarar de frågor som kunderna har ökar trafiken på webbplatsen och företagets trovärdighet.
Detta i sig skapar även förutsättning för högre konverteringsgrad och försäljning.

Frågor att ställa inför att innehåll skapas

Vilken är målgruppen? Vad drivs de av?
Vad efterfrågas? Vilket behov finns?
I vilka kanaler finns målgruppen?

Skillnaden mellan B2B och B2C

Som med all marknadsföring är det viktigt att känna sin målgrupp och anpassa materialet utifrån vad
de efterfrågas. Det finns därmed en generell skillnad mellan content marketing B2B och B2C.

B2B

Vid B2B står oftast affärsnyttan i fokus. Innehållet kan lyfta fram allt från ny forskning till funktioner
och service som företagare har nytta av. Målet kan vara att underlätta arbetet, effektivisera
processer, pressa kostnader, öka försäljning osv. En plattform där content marketing mot B2B är
speciellt stor är LinkedIn.

B2C

Content marketing mot konsumenter är generellt ”lättsammare” än vid B2B. Men självklart beror det
till största delen på inom vilken bransch det handlar om.
Inom inredning väger inspiration och estetik tungt inom B2C medan det inom B2B har mer fokus på
funktion och användarvänlighet.

Vanliga frågor om content marketing?

Vad skiljer content marketing mot annat innehåll på webbplatsen?

Content marketing ska vara innehåll som är attraktivt och värdeskapande samt är riktat en viss
målgrupp. Det bör även vara lätt att dela på andra plattformar.
Det är därmed ett långsiktigt arbete i att öka trovärdigheten hos ett företag och inte tillfälliga
rabatterbjudanden, tävlingar, korta nyhetsuppdateringar eller produktbeskrivningar.
Kan innehållet ha säljande karaktär?
Både ja och nej. Det primära ska inte vara försäljning utan förmedling av attraktivt innehåll till
mottagaren. Om det i en artikel nämns fem sätt att bygga byta batteriet på en Samsungmobil kan de
tillbehör som behövs nämnas och länkas till i texten. Men så fort som besökaren upplever att texten
är ”säljande” kommer trovärdigheten och värdet av innehållet minska. Content marketing handlar
därmed om att våga släppa försäljningstanken och fokusera på annat värde.

Är det en risk att kunden läser innehållet – och köper produkten på annat ställe?

Ja, den risken finns alltid oavsett vilket innehåll som skapas på en webbplats. Däremot kvarstår att
företagets trovärdighet ökar och att kunden vet var kunskapen finns nästa gång frågor uppstår. En
trovärdighet som i längden skapar lojala kunder.